Informační povinnost

Výroční zprávy - ročně
Druh Rok Soubor
Výroční zpráva BSKT 2007 [DOWNLOAD]
Výroční zpráva BSKT 2006 [DOWNLOAD]
Výroční zpráva BSKT 2005 [DOWNLOAD]
Výroční zpráva BSKT 2004 [DOWNLOAD]
Výroční zpráva BSKT 2003 [DOWNLOAD]


Informace o hospodářské situaci - čtvrtletně
Druh Čtvrtletí Rok Soubor
Hospodářská situace BSKT 2 2007 [DOWNLOAD]
Hospodářská situace BSKT 1 2007 [DOWNLOAD]
Hospodářská situace BSKT 4 2006 [DOWNLOAD]
Hospodářská situace BSKT 3 2006 [DOWNLOAD]
Hospodářská situace BSKT 2 2006 [DOWNLOAD]
Hospodářská situace BSKT 1 2006 [DOWNLOAD]
Hospodářská situace BSKT 4 2005 [DOWNLOAD]
Hospodářská situace BSKT 3 2005 [DOWNLOAD]
Hospodářská situace BSKT 2 2005 [DOWNLOAD]
Hospodářská situace BSKT 1 2005 [DOWNLOAD]
Hospodářská situace BSKT 4 2004 [DOWNLOAD]
Hospodářská situace BSKT 3 2004 [DOWNLOAD]
Hospodářská situace BSKT 2 2004 [DOWNLOAD]


Informace o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb - čtvrtletně
Druh Čtvrtletí Rok Soubor
Investiční služby BSKT 4 2006 [DOWNLOAD]
Investiční služby BSKT 3 2006 [DOWNLOAD]
Investiční služby BSKT 2 2006 [DOWNLOAD]
Investiční služby BSKT 1 2006 [DOWNLOAD]
Investiční služby BSKT 4 2005 [DOWNLOAD]
Investiční služby BSKT 3 2005 [DOWNLOAD]
Investiční služby BSKT 2 2005 [DOWNLOAD]
Investiční služby BSKT 1 2005 [DOWNLOAD]
Investiční služby BSKT 4 2004 [DOWNLOAD]
Investiční služby BSKT 3 2004 [DOWNLOAD]
Investiční služby BSKT 2 2004 [DOWNLOAD]


Kapitálová přiměřenost - čtvrtletně
Druh Čtvrtletí Rok Soubor
Kapitálová přiměřenost BSKT 4 2007 [DOWNLOAD]


Angažovanost - čtvrtletně
Druh Čtvrtletí Rok Soubor
Angažovanost BSKT 4 2007 [DOWNLOAD]


Majetek zákazníků - čtvrtletně
Druh Čtvrtletí Rok Soubor
Majetek zákazníků BSKT 4 2007 [DOWNLOAD]


Výkaz zisků a ztrát - čtvrtletně
Druh Čtvrtletí Rok Soubor
Výkaz zisků a ztrát BSKT 3 2007 [DOWNLOAD]


Rozvaha - čtvrtletně
Druh Čtvrtletí Rok Soubor
Rozvaha BSKT 3 2007 [DOWNLOAD]
Rozvaha BSKT - doplňující údaje 3 2007 [DOWNLOAD]


Kapitálová přiměřenost - měsíčně
Druh Měsíc Rok Soubor
Kapitálová přiměřenost BSKT 06 2007 [DOWNLOAD]
Kapitálová přiměřenost BSKT 04 2007 [DOWNLOAD]
Kapitálová přiměřenost BSKT 03 2007 [DOWNLOAD]
Kapitálová přiměřenost BSKT 02 2007 [DOWNLOAD]
Kapitálová přiměřenost BSKT 01 2007 [DOWNLOAD]
Kapitálová přiměřenost BSKT 12 2006 [DOWNLOAD]
Kapitálová přiměřenost BSKT 11 2006 [DOWNLOAD]
Kapitálová přiměřenost BSKT 10 2006 [DOWNLOAD]
Kapitálová přiměřenost BSKT 09 2006 [DOWNLOAD]
Kapitálová přiměřenost BSKT 08 2006 [DOWNLOAD]
Kapitálová přiměřenost BSKT 07 2006 [DOWNLOAD]
Kapitálová přiměřenost BSKT 06 2006 [DOWNLOAD]
Kapitálová přiměřenost BSKT 05 2006 [DOWNLOAD]
Kapitálová přiměřenost BSKT 04 2006 [DOWNLOAD]
Kapitálová přiměřenost BSKT 1 2006 [DOWNLOAD]
Kapitálová přiměřenost BSKT 4 2005 [DOWNLOAD]
Kapitálová přiměřenost BSKT 3 2005 [DOWNLOAD]
Kapitálová přiměřenost BSKT 2 2005 [DOWNLOAD]
Kapitálová přiměřenost BSKT 1 2005 [DOWNLOAD]
Kapitálová přiměřenost BSKT 4 2004 [DOWNLOAD]
Kapitálová přiměřenost BSKT 3 2004 [DOWNLOAD]
Kapitálová přiměřenost BSKT 2 2004 [DOWNLOAD]