Kontakt


Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s.
Na struze 227/1
110 00 Praha 1vedoucí odboru správy aktiv:

Ing. Staněk Jiří
tel: +420 221 907 210
email: stanek@spgroup.cz